Reference

Opakované psí záchvaty

Našeho psa Huga, začaly trápit opakované záchvaty. Po vyšetření v ordinaci u našeho veterináře byly za možnou příčinu označeny problémy se srdcem. Byl nám doporučen průběžný monitoring EKG. Získali jsme doporučení na společnost MDT, kde jsme se operativně domluvili. Realizace byla jednoduchá - úvodní nasazení přístroje proběhlo v centrále MDT, kde nám paní doktorka vše vysvětlila a přístroji velikosti krabičky od sirek psovi i nasadila. Odcházeli jsme po půl hodině s již běžícím monitoringem. Doma nás čekalo jednou za dva dny vyměnit elektrody, dobít vysílač a mobilní telefon, který data odesílá do MDT. Pes, i když poměrně hodně aktivní, neměl problémy s umístěním elektrod a vysílače na těle. Monitoring v našem případě probíhal jeden týden z důvodu, že jsme se pokoušeli zachytit přímo období se záchvatem, to se sice nepodařilo, ale i tak získané hodnoty při následném vyhodnocení prokázaly existenci arytmie. Celkově jsme byli s průběhem, přístupem a komunikací maximálně spokojeni.
OBJEDNAT MĚŘENÍ EKG

Epileptické záchvaty

EKG monitorace fenky u nás probíhala po dobu 3 týdnů. Důvodem bylo zjistit, zda činnost srdce nemá vliv na spuštění, případně na probíhající epileptický záchvat. Na začátku nám byl předán přístroj včetně příslušenství, vysvětlen princip fungování přístroje a prakticky ukázán postup výměny elektrod, nabíjení atd. Obsluha přístroje není složitá, fenka výměnu elektrod zvládala bez problémů. Během 3 týdnů jsme byli v kontaktu s pracovníky firmy, v případě jakýchkoli nejasností, jsem se mohli na ně obrátit. V případě, že jim byla přenesena nestandardní data, byli jsme kontaktováni my k jaké situaci či změně došlo. Přenos dat fungoval na cca 50 km bez problémů. Po ukončení monitorace jsme přístroj zaslali zpět v obálce, kterou jsem obdrželi při převzetí. Následně nám byla zaslána zpráva s vyhodnocením činnosti srdce. Služby společnosti můžu doporučit.
OBJEDNAT MĚŘENÍ EKG

Preventivní monitorace

Profesionální citlivý přístup, monitorace proběhla bez komplikací a v pořádku, oceňujeme zejména vstřícnost personálu v průběhu monitorace - na telefonu k dispozici téměř v jakoukoli denní dobu. Děkujeme.
OBJEDNAT MĚŘENÍ EKG
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram